ตรวจจีนรอบเช้า24 มิถุนายน 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

982

2 ตัวบน

82

2 ตัวล่าง

09

จีนรอบเช้าย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/06/65
รอผล
226
26
71
22/06/65
รอผล
973
73
13
21/06/65
รอผล
905
05
92
20/06/65
รอผล
971
71
57
17/06/65
รอผล
667
67
71
16/06/65
รอผล
350
50
74
15/06/65
รอผล
148
48
69
14/06/65
รอผล
273
73
58
13/06/65
รอผล
400
00
15
10/06/65
รอผล
452
52
94