ตรวจจีนรอบบ่าย24 มิถุนายน 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

603

2 ตัวบน

03

2 ตัวล่าง

30

จีนรอบบ่ายย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/06/65
รอผล
473
73
18
22/06/65
รอผล
655
55
31
21/06/65
รอผล
386
86
27
20/06/65
รอผล
713
13
99
17/06/65
รอผล
114
14
18
16/06/65
รอผล
096
96
20
15/06/65
รอผล
776
76
97
14/06/65
รอผล
379
79
48
13/06/65
รอผล
931
31
84
10/06/65
รอผล
515
15
57