ตรวจหุ้นอังกฤษ24 มิถุนายน 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

881

2 ตัวบน

81

2 ตัวล่าง

36

หุ้นอังกฤษย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/06/65
รอผล
045
45
77
22/06/65
รอผล
922
22
83
21/06/65
รอผล
205
05
24
20/06/65
รอผล
181
81
56
17/06/65
รอผล
625
25
73
16/06/65
รอผล
498
98
43
15/06/65
รอผล
341
41
95
14/06/65
รอผล
746
46
35
13/06/65
รอผล
581
81
71
10/06/65
รอผล
752
52
69