ตรวจหุ้นเยอรมัน24 มิถุนายน 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

813

2 ตัวบน

13

2 ตัวล่าง

54

หุ้นเยอรมันย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/06/65
รอผล
259
59
69
22/06/65
รอผล
428
28
12
21/06/65
รอผล
240
40
80
20/06/65
รอผล
560
60
34
17/06/65
รอผล
626
26
77
16/06/65
รอผล
849
49
80
15/06/65
รอผล
529
29
90
14/06/65
รอผล
439
39
64
13/06/65
รอผล
703
03
80
10/06/65
รอผล
183
83
97