ตรวจหุ้นอินเดีย8 ธันวาคม 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นอินเดียย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
6/12/65
รอผล
636
36
24
5/12/65
รอผล
460
60
90
2/12/65
รอผล
850
50
69
1/12/65
รอผล
419
19
54
30/11/65
รอผล
965
65
81
29/11/65
รอผล
184
84
04
28/11/65
รอผล
480
80
16
25/11/65
รอผล
364
64
96
24/11/65
รอผล
268
68
10
23/11/65
รอผล
058
58
62