ตรวจหุ้นอินเดีย24 มิถุนายน 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

798

2 ตัวบน

98

2 ตัวล่าง

26

หุ้นอินเดียย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/06/65
รอผล
572
72
19
22/06/65
รอผล
253
53
54
21/06/65
รอผล
207
07
23
20/06/65
รอผล
784
84
42
17/06/65
รอผล
042
42
37
16/06/65
รอผล
579
79
60
15/06/65
รอผล
139
39
18
14/06/65
รอผล
357
57
13
13/06/65
รอผล
670
70
74
10/06/65
รอผล
344
44
84