ตรวจนิเคอิรอบเช้า24 มิถุนายน 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

224

2 ตัวบน

24

2 ตัวล่าง

99

นิเคอิรอบเช้าย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/06/65
รอผล
671
71
84
22/06/65
รอผล
595
95
64
21/06/65
รอผล
515
15
93
20/06/65
รอผล
468
68
32
17/06/65
รอผล
850
50
70
16/06/65
รอผล
405
05
89
15/06/65
รอผล
501
01
85
14/06/65
รอผล
682
82
62
13/06/65
รอผล
886
86
43
10/06/65
รอผล
879
79
74