ตรวจนิเคอิรอบบ่าย24 มิถุนายน 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

197

2 ตัวบน

97

2 ตัวล่าง

72

นิเคอิรอบบ่ายย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/06/65
รอผล
125
25
70
22/06/65
รอผล
955
55
76
21/06/65
รอผล
631
31
09
20/06/65
รอผล
122
22
78
17/06/65
รอผล
300
00
20
16/06/65
รอผล
120
20
04
15/06/65
รอผล
616
16
70
14/06/65
รอผล
986
86
58
13/06/65
รอผล
744
44
85
10/06/65
รอผล
429
29
24