ตรวจหุ้นเกาหลี24 มิถุนายน 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

707

2 ตัวบน

07

2 ตัวล่าง

28

หุ้นเกาหลีย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/06/65
รอผล
279
79
27
22/06/65
รอผล
006
06
75
21/06/65
รอผล
681
81
88
20/06/65
รอผล
893
93
26
17/06/65
รอผล
919
19
88
16/06/65
รอผล
507
07
01
15/06/65
รอผล
406
06
70
14/06/65
รอผล
276
76
61
13/06/65
รอผล
437
37
19
10/06/65
รอผล
056
56
16