ตรวจหุ้นรัสเซีย24 มิถุนายน 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

318

2 ตัวบน

18

2 ตัวล่าง

34

หุ้นรัสเซียย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/06/65
รอผล
952
52
05
22/06/65
รอผล
047
47
29
21/06/65
รอผล
118
18
82
20/06/65
รอผล
200
00
18
17/06/65
รอผล
282
82
84
16/06/65
รอผล
066
66
94
15/06/65
รอผล
072
72
01
14/06/65
รอผล
471
71
07
13/06/65
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
10/06/65
รอผล
864
64
68