ตรวจหุ้นรัสเซีย8 ธันวาคม 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นรัสเซียย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
6/12/65
รอผล
232
32
51
5/12/65
รอผล
383
83
01
2/12/65
รอผล
182
82
80
1/12/65
รอผล
562
62
40
30/11/65
รอผล
122
22
23
29/11/65
รอผล
945
45
16
28/11/65
รอผล
429
29
49
25/11/65
รอผล
278
78
57
24/11/65
รอผล
035
35
39
23/11/65
รอผล
174
74
64