ตรวจหุ้นสิงคโปร์24 มิถุนายน 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

165

2 ตัวบน

65

2 ตัวล่าง

85

หุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/06/65
รอผล
280
80
51
22/06/65
รอผล
331
31
17
21/06/65
รอผล
748
48
08
20/06/65
รอผล
640
40
69
17/06/65
รอผล
809
09
66
16/06/65
รอผล
743
43
42
15/06/65
รอผล
585
85
04
14/06/65
รอผล
889
89
46
13/06/65
รอผล
935
35
38
10/06/65
รอผล
173
73
89