ตรวจหุ้นไต้หวัน24 มิถุนายน 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

332

2 ตัวบน

32

2 ตัวล่าง

88

หุ้นไต้หวันย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/06/65
รอผล
644
44
31
22/06/65
รอผล
775
75
89
21/06/65
รอผล
864
64
06
20/06/65
รอผล
758
58
68
17/06/65
รอผล
126
26
35
16/06/65
รอผล
861
61
64
15/06/65
รอผล
925
25
12
14/06/65
รอผล
737
37
61
13/06/65
รอผล
098
98
14
10/06/65
รอผล
012
12
22